Skip to main content

Presskontakt

Karin Ytterström

Kommunikationschef
070-762 38 75 Skicka e-post

Nyheter

Samtrafiken: Dags att nominera årets Trafiklabshjälte

Idag öppnar nomineringen till Trafiklabhjälte 2016, en utmärkelse från öppna trafikdata-hubben Trafiklab. Priset ska uppmärksamma eldsjälarna bakom digitala tjänster som gör det enklare och roligare att resa kollektivt. Vinnaren presenteras på Internetdagarna den 21 november.

Publicerat den 26 oktober 2016 Läs mer

Nya p-platser för bilpooler med elbilar

Den 24 oktober var det premiär för fyra nya parkeringsplatser vid Stockholms Centralstation för bilpooler med elbilar. Samtrafiken är en del av denna satsning för att stödja samverkan mellan traditionell kollektivtrafik och nya aktörer under definitionen av kollektivtrafik som resor med delade resurser.

Publicerat den 24 oktober 2016 Läs mer

Vitt papper - vision och önskat läge

På uppdrag av våra ägare drivet vi projektet Vitt papper, som syftar till att föra branschen och Samtrafiken in i framtidens resande, där alla trafikslag används i olika kombinationer oavsett om de i dag kallas kollektivtrafik eller inte. Inom projektet har vi nu arbetat fram en vision och ett önskat läge.

Publicerat den 20 oktober 2016 Läs mer

Ökad innovation med öppen trafikdata

Kollektivtrafikbranschen har startat ett projekt för öppen data. Forum för transportinnovation – ett nationellt samarbete för gemensam strategiutveckling för transportsystemet – är beställare av projektet och Samtrafiken är projektägare och koordinerar projektet, som finansieras av Vinnova.

Publicerat den 17 oktober 2016 Läs mer

Biljett- och betalprojektet i slutfasen

Det branschgemensamma Biljett- och betalprojektet är nu i slutfasen och ska enligt planerna avslutas vid årsskiftet. En extern resurs har granskat projektets resultat, implementationen av standards har påbörjats runt om i landet och en finansieringsplan för förvaltningen håller på att arbetas fram.

Publicerat den 17 oktober 2016 Läs mer

Trafiklab Case – Resledaren

I vår artikelserie om nya digitala tjänster med öppen data från Trafiklab har turen kommit till appen Resledaren som gör det enklare att resa i kollektivtrafiken. Särskilt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar såspm adhd och autism.

Publicerat den 13 oktober 2016 Läs mer

Samtrafiken på Persontrafik

Det stora kollektivtrafikeventet Persontrafik 2016 går av stapeln 18-20 oktober i Göteborg. I det gedigna seminarieprogrammet vill vi lyfta fram två sessioner där vi berättar om Samtrafikens projekt och aktiviteter.

Publicerat den 26 augusti 2016 Läs mer

Samtrafiken vill öka innovation och kunskap inom kollektivtrafiken

Samtrafiken ingår i nätverket Public Transport Innovation Network tillsammans med SAMOT, K2, Svensk Kollektivtrafik, Trafikverket och Värmlandstrafik. Syftet är att gemensamt öka innovationskraften och attraktiviteten i kollektivtrafiken genom öppen samverkan mellan olika aktörer.

Publicerat den 25 augusti 2016 Läs mer

Trafiklab case – Trafikinformation i realtid

Sedan ett år tillbaka får resenärer i Stockholms innerstad trafikinformation i realtid direkt på skärmar ombord på de blåa bussarna med tjänsten KeoScreens. Exempelvis kan man se kommande hållplatser, möjliga byten och hur många minuter det är till bytet. Resultatet är nöjdare resenärer – hela 95 procent uppger att skärmarna underlättar resan.

Publicerat den 25 augusti 2016 Läs mer

Trafiklab vann Årets Mälardarling

Trafiklab har kammat hem Årets Mälardarling - ett pris som varje år delas ut till en person eller organisation som på något sätt bidragit till att utveckla Stockholm-Mälardalen

Publicerat den 06 juli 2016 Läs mer

Trafiklab case – ”Hinner jag? Sthlm”

Vi har startat en artikelserie om digitala tjänster med öppen data från Trafiklab. Här kan du läsa om Wilhelm Eklund som står bakom appen “Hinner jag? Sthlm”. Den ger dig svaret på när nästa tunnelbana eller buss avgår utan att du ens behöver låsa upp telefonen

Publicerat den 20 juni 2016 Läs mer

Framåt i Biljett- och betal-projektet

Fler pusselbitar börjar komma på plats i Biljett- och betalprojektet. Bland annat har den gemensamma standarden tagit ett kliv framåt genom att de första specarna för api:erna i biljettarkitekturen gått från ”utkast” till ”version 1”. Det går också framåt med målbild 6 – id-baserat resande - och aktivitetslistan är klar fram till att projektet avslutas vid årsskiftet.

Publicerat den 17 juni 2016 Läs mer

Vitt Papper – fortsatt samverkan och nya partners

Samtrafiken driver projektet ”Vitt Papper” som syftar till att utifrån ”det vita papperets princip” föra branschen och Samtrafiken in i framtidens kombinerade resande. Ett resande som skall möjliggöra att alla trafikslag kan användas i olika kombinationer oberoende om det idag kallas kollektivtrafik eller inte. På en workshop den 26 maj enades projektgruppen om vikten av att fortsätta arbetet i samverkan och inom två definierade områden.

Publicerat den 17 juni 2016 Läs mer

40 miljoner till forskningsprogram för fossilfri mobilitet i Sverige

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – Mistra – har beslutat tilldela 40 miljoner kronor till forskningsprogrammet SAMS, ett KTH- och VTI-lett konsortium där bland annat Samtrafiken ingår. Programmets tema är att utforska och vidareutveckla mobilitetstjänstser som till exempel kan göra det mer attraktivt att resa utan egen bil och skapa ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.

Publicerat den 15 juni 2016 Läs mer

Ny rapport från Trafikalanys: Nya tjänster för delad mobilitet

Trafikanalys släpper i dag en rapport om delningsekonomi inom transportområdet där nya – och till viss del befintliga – tjänster för delad mobilitet studeras

Publicerat den 09 juni 2016 Läs mer

Omvärldsanalys om mobilitet

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting har tagit fram en omvärldsanalys om mobilitet. Där konstateras bland annat att det pågår skiftningar mot ett förändrat resande och att det inom kollektivtrafik-branschen syns ett allt större fokus på kombinerad mobilitet.

Publicerat den 08 juni 2016 Läs mer

STHLM Traveling hjälper 50 000 personer dagligen

Trafiklab är en community för öppen trafikdata. En plats där utvecklare kan ta del av data och API:er för kollektivtrafiken i Sverige för att utveckla vassa tjänster. Ett exempel är reseplaneraren STHLM Traveling som har utvecklats av Johan Nilsson. Varje dag använder 50 000 personer appen för att ta sig fram i Stockholms kollektivtrafik

Publicerat den 24 maj 2016 Läs mer

Nordens första Trainhack!

Anmäl dig till Nordens första rullande hackaton som avgår den 25 augusti. Trafiklab är självklart med ombord.

Publicerat den 20 maj 2016 Läs mer

Samtrafiken driver utveckling av kollektivtrafiken genom ny teknik

Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell handlingsplan för ITS – Intelligenta transportsystem. Målet är att Sverige ska bli ledande i att genom ny teknik utveckla mer effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Samtrafiken driver arbetet inom ”ITS i Kollektivtrafiken”, som är ett av de prioriterade områdena.

Publicerat den 20 maj 2016 Läs mer

Stort intresse för Västtrafiks satsning på kombinerad mobilitet

Nu har startskottet gått för Västtrafiks satsning på kombinerad mobilitet. Vid uppstartsmötet den 16 maj deltog över 60 företag för att dela med sig av sina kunskaper – både till Västtrafik och varandra.

Publicerat den 20 maj 2016 Läs mer

Ny kurs om innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken

SAMOT - Karlstads universitet och K2 i samarbete med Samtrafiken erbjuder en utbildning i att driva innovationsarbete. Kursen är en vidareutbildning för erfarna projektledare och planerare, ledare och chefer inom kollektivtrafikbranschen, och vänder sig till kollektivtrafikmyndigheter, länsbolag, trafikföretag, kommuner med flera

Publicerat den 17 maj 2016 Läs mer

Workshop 26 maj: Vitt papper - kombinerat resande

Välkommen till nationell workshop i projektet Vitt papper - kombinerat resande i framtiden.

Publicerat den 09 maj 2016 Läs mer

Västtrafik söker nya smarta tjänster kopplade till kollektivtrafiken

Västtrafik blir först i landet med att upphandla en tjänst som ska förenkla vardagen genom att erbjuda nya smarta tjänster kopplade till kollektivtrafiken, så kallade kombinerade mobilitets-lösningar.

Publicerat den 28 april 2016 Läs mer

Konferens Störningssamverkan 2016

Årets Störningskonferens gick av stapeln 13-14 april i Kollektivtrafikens hus i Stockholm. Intresset för konferensen var stort och samlade ca 60 deltagare från större delen av Kollektivtrafiksverige.

Publicerat den 19 april 2016 Läs mer

Världens första tjänst för kombinerad mobilitet lanserad i Hannover

Mobility as a Service (Maas) är nu verklighet i den tyska staden Hannover.

Publicerat den 19 april 2016 Läs mer

Första workshopen Vitt papper genomförd

Den första workshopen i projektet Vitt papper ägde rum den 5 april i Kollektivtrafikens hus. Ett tjugotal deltagare diskuterade kombinerad mobilitet och alla var överens om den förändring som pågår och den möjlighet som finns för kollektivtrafiken att tillsammans med andra aktörer erbjuda tjänster som täcker hela behovet av mobilitet och underlättar resor med olika trafikslag och aktörer.

Publicerat den 19 april 2016 Läs mer

Lars Backström om utmaningar och möjligheter för kombinerad mobilitet

Kombinerad mobilitet är ett begrepp som vi hör allt mer talas om. Det innebär paketering av olika tjänster som underlättar och premierar hållbara resor i tätbefolkade områden. Samtrafiken har initierat ett projekt - Vitt papper - där tanken är att ta tillvara på branschens och Samtrafikens möjligheter i framtidens kombinerade resande. Här kan du läsa om hur Lars Backström, VD Västtrafik, ser på utmaningar och möjligheter med kombinerad mobilitet.

Publicerat den 19 april 2016 Läs mer

Trafiklab visar vägen till OS i Rio

Inför sommar OS i Rio de Janeiro väntar stora utmaningar på stadens transportsystem för att såväl invånare som besökare ska kunna ta sig till de olika evenemangen. En tävling för att hitta digitala innovationer som förbättrar Rios lokaltrafik har ägt rum, med Trafiklab som stark inspirationskälla.

Publicerat den 19 april 2016 Läs mer

Hållplats X - ny bubblare

En ny idé till ett utvecklingsprojekt som är bättre att göra tillsammans i branschen än var och en för sig är ”Hållplats X”, som handlar om enhetlig skyltning för ersättningstrafik.

Publicerat den 19 april 2016 Läs mer

Monika Stridsman ny styrelseordförande för Samtrafiken

På en extra bolagsstämma tidigare i dag utsågs Monika Stridsman till ny styrelseordförande för Samtrafiken. Dessutom valdes två nya ledamöter in i styrelsen.

Publicerat den 15 mars 2016 Läs mer

Nya resevillkor för Resplus

Från och med 1 april 2016 gäller nya resevillkor för Resplus

Publicerat den 08 mars 2016 Läs mer

Vitt papper – kombinerat resande i framtiden

Digitaliseringen och utvecklingen av automatiserade transportsystem växer fram allt snabbare. Samtidigt växer intresset att dela resurser, så kallad delad ekonomi, med samma hastighet. Detta leder till nya behov av mobilitet och nya behov av att kunna göra smidiga byten mellan de olika färdsätten. Samtrafiken har därför initierat ett nytt projekt som syftar till att utifrån ”det vita papprets princip” föra branschen och Samtrafiken in i framtidens resande. Ett resande som skall möjliggöra att alla trafikslag används i olika kombinationer oberoende om de i dag kallas kollektivtrafik eller inte.

Publicerat den 25 februari 2016 Läs mer

Välbesökt Trafiklab meetup

Trafiklab är en community för öppen trafikdata som regelbundet genomför meetups för utvecklare och övriga intresserade. Den senaste meetupen ägde rum i Stockholm den 11 februari och samlade många deltagare

Publicerat den 19 februari 2016 Läs mer

Bubblare – nya utvecklingsprojekt på gång

Nu finns ett par spännande bubblare, det vill säga nya idéer till utvecklingsprojekt som är bättre att göra tillsammans i branschen än var och en för sig. ”App i appen” – ett verktyg för personal som har ett gemensamt behov av att hjälpa resenären i olika sammanhang samt ”Språkstöd”, en branschanpassad och individanpassad språkundervisning som får personer att nå den språkliga nivå de behöver i sitt arbete.

Publicerat den 19 februari 2016 Läs mer

Vad händer i projektet Samordnade informationssystem (SIS-teknik)?

Samtrafiken driver utvecklingsprojektet ”Samordnade informationssystem (SIS-teknik)” som handlar om att binda ihop linjelagd och anropsstyrd trafiks tekniska system på ett sätt som ger resenären upplevelsen av ett sammanhängande system. Två pilotområden i Kalmar och norra Bohuslän ska visa vägen till en standard för motsvarande lösningar i hela landet.

Publicerat den 19 februari 2016 Läs mer

Stort intresse för workshop om nya resenärsrättigheter

Samtrafiken och Svensk Kollektivtrafik arrangerade en workshop den 28 januari med anledning av den nya lagen ”Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer” som träder i kraft den1 april 2016. Intresset var mycket stort och ca 70 personer var anmälda, vilka representerade i stort sett alla Sveriges trafikföretag. Även Trafikverket och Konsumentverket deltog.

Publicerat den 29 januari 2016 Läs mer

Samtrafikens vd invald i Drive Swedens styrelse

Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken, valdes idag in i styrelsen för Drive Sweden. Den 15 december 2015 gick Samtrafiken med som en partnerorganisation i Drive Sweden.

Publicerat den 27 januari 2016 Läs mer

Har du omförhandlat ditt kortinlösenavtal?

I december 2015 började en EU-förordning att gälla som begränsar bankernas förmedlingsavgifter för kortbaserade betaltransaktioner. Det innebär ett bra läge att omförhandla sina kortlösenavtal och få sänkta kortavgifter.

Publicerat den 25 januari 2016 Läs mer

Samtrafiken partner i innovationsprogrammet Drive Sweden

Samtrafiken är ny partner i Drive Sweden – ett strategiskt innovationsprogram för framtidens mobilitetslösningar. Den snabba utvecklingen av förarlösa fordon gör att traditionell kollektivtrafik och bilindustrin närmar sig varandra och Samtrafiken vill vara med på den arenan.

Publicerat den 25 januari 2016 Läs mer

Biljett och betalprojektet levererar!

De första verktygen i form av specifikationer har nu levererats så att branschens aktörer ska kunna ha en gemensam standard för maskinell läsning av biljetter. Projektet har också har också börjat ta fram verktyg för att kunna sälja varandras biljetter samt standardiserade gränssnitt mellan olika komponenter i ett biljett- och betalsystem.

Publicerat den 22 januari 2016 Läs mer

Blåklintsbuss ny Resplus-partner

Publicerat den 20 januari 2016 Läs mer

Nya medarbetare

Vi hälsar fyra nya medarbeta välkomna till Samtrafiken. Jonas Friberg, vår nye branschutvecklingsstrateg, Jens Koch-Nommensen, tjänsteansvarig Informationssamverkan samt två juniora systemutvecklare – Kevin Lindgren och Daniel Törbacka.

Publicerat den 09 december 2015 Läs mer

Ny lag om resenärers rättigheter påverkar kombinerade resor

Den 9 december beslöt Riksdagen att den nya lagen Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer ska träda i kraft från och med den 1 april. Vi på Samtrafiken jobbar nu tillsammans med våra partnerföretag med frågor om hur lagen påverkar och ska hanteras för Resplus.

Publicerat den 09 december 2015 Läs mer

Ny webbplats med stationsinfo

Jernhusen driver sedan i våras en webbplats – dinstation.se - med information om Jernhusens stationer. Webbplatsen har samma funktion som Stationsinfo.se som Samtrafiken administrerade tidigare men som lades ned på grund av brist på finansiärer.

Publicerat den 08 december 2015 Läs mer

Ingen central resenärssupport för Resplus

Idén om att inrätta en central resenärssupport för Resplus är nedlagd. Det har visat sig att intresset för att köpa en sådan tjänst inte är tillräckligt stort.

Publicerat den 04 december 2015 Läs mer

Tidtabeller nu ute på Resrobot

Publicerat den 27 november 2015 Läs mer

Johan Nilsson vinnare av Trafiklabhjälte 2015

På Internet Discovery Days mottog Johan Nilsson, skapare av STHLM Traveling, utmärkelsen Trafiklabhjälte 2015. Juryn lyfter särskilt fram Johan Nilssons gedigna engagemang och drivkraft att utveckla digitala tjänster inom kollektivtrafiken.

Publicerat den 25 november 2015 Läs mer

Finalisterna i Trafiklabhjälte 2015 utsedda

Finalisterna i Trafiklabhjälte 2015 är utsedda. Totalt tävlar fem finalister om äran samt pengar som ska gå till en studieresa. Vinnaren presenteras den 24 november under Internet Discovery Days i Stockholm.

Publicerat den 20 november 2015 Läs mer

Tummen ner för ny lag om resenärers rättigheter

Lagförslaget om stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärerna avvisas av Samtrafiken och övriga kollektivtrafikbranschen. Lagförslaget innebär att Sverige får den mest komplicerade lagstiftningen i hela Europa och det tar inte heller hänsyn till branschens villkor. Dessutom skapar lagförslaget en osäkerhet för resenären.

Publicerat den 10 november 2015 Läs mer

Rapport från mobilitetsmässa i Stuttgart- Autonom, Uppkopplad, Elektrisk och Delad!

Samtrafikens VD Gerhard Wennerström har nyligen kommit hem från en mobilitetsmässa i Stuttgart - TU Automotive konferensen. Läs hans spännande rapport om den hisnande utveckling vi står inför vad gäller främst bilindustrin men även hela fordonsindustrin, och om de nya aktörer som nu börjar ta över människors behov av att förflytta sig.

Publicerat den 10 november 2015 Läs mer

Samtrafiken etablerar en nationell samverkansarena för kombinerad mobilitet

Kombinerad mobilitet eller Mobility as a Service(MaaS) som är det mest använda uttrycken just nu, är i stort fokus nu både nationellt och internationellt. Samtrafiken har på styrelsens uppdrag tagit över X2ABs arbete med att skapa en nationell samverkansarena inom detta område. Primärt handlar det om att samla kunskap, byta erfarenhet och bygga nätverk.

Publicerat den 10 november 2015 Läs mer

”Den bästa konferensen hittills!”

Vi är mycket glada över de höga betyg som utvärderingen av årets konferens visade. 'Bästa konferensen ever! Fantastisk inramning och grymt relevant innehåll som hanterades av proffsiga och kunniga ledare', var en av kommentarerna

Publicerat den 04 november 2015 Läs mer

Nytt pris för digitala tjänster inom kollektivtrafiken

Trafiklab uppmärksammar eldsjälar bakom innovativa idéer och digitala tjänster med den nya utmärkelsen Trafiklabhjälte 2015. Nu önskar Trafiklab att allmänheten ska nominera nya digitala tjänster för kollektivtrafiken.

Publicerat den 29 oktober 2015 Läs mer

Peter Örn avgår som ordförande i Samtrafikens styrelse

På Samtrafikens ägarmöte den 8 oktober reflekterar Peter Örn sina fyra år som ordförande i Samtrafikens styrelse

Publicerat den 14 oktober 2015 Läs mer

Samtrafikens nya uppdrag - Gemensam utveckling av branschen

I våras tog Samtrafiken över X2ABs verksamhet - att driva gemensam utveckling av kollektivtrafikbranschen. Nu börjar en struktur, ett arbetssätt och en organisation att ta form för hur vi ska ta oss an detta uppdrag och bli den naturliga nationella samverkansarenan och en katalysator för utvecklingen av kollektivtrafiken.

Publicerat den 13 oktober 2015 Läs mer

Information om kommande banarbeten

Nu kan du få en bättre överblick vilka banarbeten som är planerade och hur omfattande de är. Samtrafiken gör en sammanställning varje vecka.

Publicerat den 01 september 2015 Läs mer

Lämna in preliminära tidtabeller inför jul-resandet redan nu

Inför tidtabellsbytet den 13 december och den stora reshelgen över jul och nyår, vill vi påminna om möjligheten att redan nu lämna in preliminär tidtabell för perioden 2015-12-13 t o m 2016-01-10. På så sätt kan resenären boka resor med byten, eftersom SJ öppnade sin bokning för nästa års resor den 2 september.

Publicerat den 01 september 2015 Läs mer

Trafikverket med på Planeringssamverkans referenskommitté-möte

En ny omgång referenskommitté-möten har inletts och först ut var referenskommittén för planeringssamverkan, tisdagen den 25 augusti. Denna gång var Trafikverket inbjudna vilket bidrog till bra samtal om hur vi på planeringsstadiet skall förbättra kommunikationen och samrådet när det gäller banarbete och vägarbete.

Publicerat den 01 september 2015 Läs mer

Nya medarbetare på Samtrafiken

Vi hälsar Kimiko Sörensen och Hillevi Lönnerberg varmt välkomna till Samtrafiken.

Publicerat den 01 september 2015 Läs mer

Succé för Lennatågets Harry Potter-resa!

För tredje året i rad förvandlades Lennakatten – Museijärnvägen i Uppland - till Hogwartsexpressen med destination Marielunds station, som för dagen förvandlats till Hogsmeade. I år blev tåget snabbt fullbokat av Harry Potter-fans, vilket bevisar nyttan av att vara med i Biljettsamverkan och därigenom bli sedd och såld i nationella kanaler.

Publicerat den 01 september 2015 Läs mer

Pendlingsbara Sverige 2015

För andra året i rad kartlägger Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges 31 största kommuner, som också är orter som många arbetspendlar till. Vi har granskat tåg, buss, tunnelbana, spårvagn och ibland till och med färja. Stockholm är Sveriges mest pendlingsbara stad, följt av Linköping och Uppsala.

Publicerat den 22 juni 2015 Läs mer

Samtrafiken i Almedalen

Samtrafikens vd Gerhard Wennerström deltar i en paneldiskussion kring Kvalitet och Kollektivtrafik den 1 juli i Almedalen. Arrangörer är SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Dessutom bjuder vi på trädgårdsmingel den 28 juni och ger dig tillgång till våra app med Almedalsveckans höjdpunkter.

Publicerat den 18 juni 2015 Läs mer

Arbetet med samverkan kring tillgänglighet i kollektivtrafiken fortsätter

Den 3 juni arrangerade Samtrafiken en uppföljningsträff för det nya branschforumet för tillgänglighetsfrågor. Träffen var en uppföljning på två tidigare möten i december förra året samt i april i år.

Publicerat den 11 juni 2015 Läs mer

Bokningsinfo – ny tjänst för koll på bokade resor

Den 22 juni lanseras Bokningsinfo, där du kan få information om bokade Resplusresor och Förköpta enkelresor, för att kunna hantera den operativa verksamheten. Bokningsinfo ingick tidigare i Statistikportalen men kommer nu att vara en separat tjänst.

Publicerat den 11 juni 2015 Läs mer

Ladda ned Samtrafikens app med höjdpunkterna i Almedalen!

I Samtrafikens Almedals-app hittar du program, praktisk information samt kontaktuppgifter till de deltagare som laddat upp sin kontaktinformation.

Publicerat den 08 juni 2015 Läs mer

Nya ledamöter i Samtrafikens styrelse

Samtrafikens styrelse får fyra nya ledamöter. Det beslutades vid den extra bolagsstämman som genomfördes tidigare idag.

Publicerat den 29 maj 2015 Läs mer

Commutathon - ett hackathon kring det dagliga pendlandet

Sveriges Radio vill tillsammans med Trafiklab, Openlab, Trafik Stockholm, Stockholms stad samt Trafikverket undersöka hur vi bäst kan underlätta det dagliga pendlandet för stockholmaren med mobilen som hjälpmedel.

Publicerat den 26 maj 2015 Läs mer

Samtrafikens kunder blir allt nöjdare

Vi är glada över att Samtrafiken får nöjdare kunder. Årets nöjd kund-index (NKI) är 65, vilket kan jämföras med förra årets resultat på 62 och med nollmätningen från 2012 som landade på 52. Målet framöver är fortsatta förbättringar för ännu nöjdare kunder.

Publicerat den 20 maj 2015 Läs mer

Prenumerera på Resplusinfo!

Finns det olika sätt att visera pdf-biljetter? Vad innebär de nya resevillkoren och vad är en kom-fram-garanti? Håll dig uppdaterad på allt nytt som händer med Resplus genom att prenumerera på Resplusinfo, ett nytt informationsbrev för dig som arbetar på kundtjänst, på trafikledning, med försäljning eller är ombordpersonal. Med Resplusinfo vill vi underlätta för dig att ge service i världsklass.

Publicerat den 20 maj 2015 Läs mer

Samtrafiken får Vinnova-finansiering

Samtrafiken får finansieringsstöd av innovationsmyndigheten Vinnova för sex projekt som stärker användandet av öppna data inom kollektivtrafiken. Bland projekten finns bland annat ett ambassadörsarbete för eldsjälar inom öppna data och en förstudie till ett open source-spel som beskrivs som ett Minecraft för kollektivtrafiksverige. Dessutom instiftas ett pris till årets kollektivtrafiktjänst 2015.

Publicerat den 20 maj 2015 Läs mer

Intervju med Gerhard Wennerström, VD för Samtrafiken

X2AB:s verksamhet och Samtrafiken slogs samman den 1 maj 2015. Då tog Samtrafiken över den utvecklingsverksamhet som de byggt upp.

Publicerat den 20 maj 2015 Läs mer

Nobina ny delägare i Samtrafiken

Nobina Sverige går in som ny delägare i kollektivtrafikens samarbetsorgan Samtrafiken. I och med detta har nu Samtrafiken 38 privata och offentliga kollektivtrafikaktörer som delägare.

Publicerat den 20 maj 2015 Läs mer

X2ABs verksamhet och Samtrafiken slås samman

X2ABs verksamhet och Samtrafiken slås samman från och med den 1 maj 2015. Då tar Samtrafiken över den utvecklingsverksamhet som X2AB byggt upp under drygt tre års tid.

Publicerat den 08 maj 2015 Läs mer

Ny restidsgaranti från den 1 maj 2015

Nu blir det lättare för resenären att få restidsgaranti för kombinerade resor (Resplus). Branschen har genom Samtrafiken och Resplussamarbetet tagit fram en gemensam process och systemstöd för att hantera ansökan om restidsgaranti som kommer in till ett trafikföretag, men som berör flera delresor och trafikföretag.

Publicerat den 04 maj 2015 Läs mer

2 snabba frågor till..

Martin Joborn, programkoordinator för Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) på SICS Swedish ICT och Linköpings universitet & Johanna Törnquist-Krasemann, docent i datavetenskap på Blekinge Tekniska Högskola och Linköpings universitet.

Publicerat den 30 april 2015 Läs mer

På gång hos oss

Publicerat den 29 april 2015 Läs mer

Spring Bellmanstafetten med Samtrafiken!

Publicerat den 29 april 2015 Läs mer

Hitta rätt i Almedalen med vår app

Ska du besöka politikerveckan i Almedalen och vill vara säker på att inte missa något evenemang som rör kollektivtrafik? I år kommer vi för första gången ladda vår app med all information om seminarier, debatter och mingel för kollektivtrafikbranschen under Almedalsveckan.

Publicerat den 29 april 2015 Läs mer

Mind the Gap: Smarta städer och trafikmoln

Hur kommer smarta städer, bussar, mobila biljetter och trafikmolnen att påverka framtidens kollektivtrafik? Det undersökte Samtrafiken och Klarna på det gemensamma evenemanget Mind the Gap den 16 april.

Publicerat den 29 april 2015 Läs mer

90 personer har utbildats i nya restidsgarantin

Den nya restids- och kom fram-garantin för Resplus börjar gälla den 1 maj. Inför förändringen har Samtrafiken hållit fem utbildningar för 35 olika bolag.

Publicerat den 29 april 2015 Läs mer

Störningskonferens lockade 50

Över 50 deltagare från 30 olika bolag deltog i Samtrafikens konferens kring trafikstörningssamverkan som hölls i Kollektivtrafikens hus den 23-24 april. Deltagarna var allt från handläggare och lokförare till VD:ar.

Publicerat den 29 april 2015 Läs mer

Referenskommittén för planeringssamverkans andra möte för året

Måndagen den 20 april hade referenskommittén för planeringssamverkan sitt andra möte för året.

Publicerat den 24 april 2015 Läs mer

Samtrafiken samordnar remissvar till utredningen ”Res lätt med biljett”

Näringsdepartementets utredning ”Res lätt med biljett” av Åsa Vagland föreslår att kollektivtrafikföretagen får ett utökat ansvar att tillgängliggöra information. Den 10 mars höll Samtrafiken en workshop för branschen för att tillsammans skapa ett gemensamt remissvar.

Publicerat den 26 mars 2015 Läs mer

Samtrafiken förbättrar öppen tidtabellsdata

Samtrafiken tillhandahåller tidtabellsinformation från hela Sveriges kollektivtrafik som öppen data via Trafiklab. Datan utvecklas löpande och de senaste nyheterna är:

Publicerat den 26 mars 2015 Läs mer

Ny restidsgaranti börjar gälla den 1 maj 2015

Nu har nya resevillkor publicerats för Resplus. De nya villkoren gäller för resedatum från och med den 1 maj 2015. Syftet är att göra det lättare för resenärer att få ut sin restidsgaranti enligt EG-förordningen för tåg, som började gälla 2009.

Publicerat den 26 mars 2015 Läs mer

Ny öppen data vid Trafiklabs meetup

Ny vägdata från Trafikverket samt förbättringar av datagränssnitten från SL och Samtrafiken. Det är nyheter som presenterades vid Trafiklabs meetup den 12 mars.

Publicerat den 26 mars 2015 Läs mer

Samtrafikens Utvecklingschef Marcus Weiland får diplom för bäst resultat under MBA

Vi på Samtrafiken är enormt stolta över vår Utvecklingschef Marcus Weiland som nyligen avslutat sin MBA vid Handelshögskolan i Stockholm med bäst akademiska resultat under utbildningen. Se film när Marcus mottar sitt diplom.

Publicerat den 25 mars 2015 Läs mer

Workshop kring utredningen ”Res lätt med biljett”

Med anledning av näringsdepartementets utredning ”Res lätt med biljett” arrangerade Samtrafiken en workshop den 10 mars för att diskutera möjligheter och påverkan av promemorians förslag.

Publicerat den 11 mars 2015 Läs mer

Höga förväntningar på Samtrafikens nya samverkansforum

Restidsgaranti, realtidsinformation och nationellt hållplatsregister är exempel på vad Samtrafikens referenskommittéer kommer diskutera under året. Första mötet gick av stapeln den 3 februari i Kollektivtrafikens hus med totalt 31 personer närvarande.

Publicerat den 19 februari 2015 Läs mer

1 år i branschens mittpunkt - Kollektivtrafikens hus

I februari 2014 slogs portarna upp till Kollektivtrafikens hus och de första kontorsgästerna flyttade in. Idag finns det totalt 14 organisationer som hyr en plats i huset och det har skapats en mängd olika konferenstillfällen under året som gått. Visionen med Kollektivtrafikens hus är att samla kollektivtrafikbranschen för att tillsammans hitta lösningar som gynnar både branschen och resenärerna.

Publicerat den 19 februari 2015 Läs mer

Resrobot.se nu med biljettförsäljning

Idag nylanseras den digitala reseplaneraren Resrobot med en ny köpfunktion. Det innebär att resenärer både kan planera sin resa och köpa biljetter mellan Sveriges 3500 största orter via resrobot.se.

Publicerat den 21 januari 2015 Läs mer

Samtrafiken förnyar partneravtal

Samarbetsavtalet tecknas mellan Samtrafiken samt de 50 offentliga och privata trafikföretag som via Samtrafiken samarbetar kring fyra områden – trafikplanering, information, biljettsamverkan och trafikstörningar. Avtalet reglerar vilka tjänster Samtrafiken ska erbjuda, men innehåller även en del överenskommelser mellan trafikföretagen.

Publicerat den 20 januari 2015 Läs mer

Har du koll på dina bokningar?

Vill du kunna få bättre översikt över gjorda bokningar, dimensionera trafiken eller på ett enkelt och säkert sätt validera dina biljetter? Genom att kombinera Samtrafikens tjänster till exempel "Bokningsmeddelanden" och "Utbudshantering via APIer" kan du planera och effektivisera din verksamhet.

Publicerat den 19 januari 2015 Läs mer

Nytt nummer för Samtrafikens sms-tjänst

Nu har vi bytt nummer till vår sms-tjänst för validering av Resplus- respektive Förköpt enkelbiljetter. Det nya numret är 71120.

Publicerat den 16 januari 2015 Läs mer

Ökad samverkan genom referenskommittéer

Hur ska kom-fram-garantin och information vid trafikstörning fungera? Hur skapar man hundratals nya, innovativa tjänster för branschen? Kan vi utveckla restidsgarantin?

Publicerat den 13 januari 2015 Läs mer

Resrobot reseplanerare i ny kostym

Resrobot har fått ett nytt utseende och är numera en responsiv hemsida där du kan söka resor mellan Sveriges 50 000 hållplatser.

Publicerat den 08 januari 2015 Läs mer

Den nya statistikportalen är här!

Nu blir det lättare att navigera i Samtrafikens statistikportal. Den nya portalen har ett modernare gränssnitt där man enkelt kan läsa av historiken för försäljningen.

Publicerat den 08 januari 2015 Läs mer

Vinnaren av Travelhack 2013 lanserar app

Den 14 oktober lanserades ResLedaren som app, ett resestöd utvecklat för personer med kognitiv funktionsnedsättning. ResLedaren är ett innovationsprojekt som drivits i samverkan mellan parterna Autismpedagogik, Samtrafiken, SL och Viktoria Swedish ICT.

Publicerat den 21 oktober 2014 Läs mer

Andreas och Per gav uppskattat utifrånperspektiv till branschen under Samtrafikens konferens

Det var inte bara branschprofiler på scenen under Samtrafikens konferens. Universal Musics vd Per Sundin och journalisten och författaren Andreas Ekström bidrog också till att ge intressanta perspektiv gällande förändring och det digitala landskapet.

Publicerat den 03 oktober 2014 Läs mer

Stort intresse när branschens lönsamhet diskuterades under Samtrafikens konferens 2014

Har alla människor rätt till kollektivtrafik? Vad skulle ett gemensamt biljettsystem betyda för branschen? Hur definierar man lönsamhet inom RKTM? Detta var några av frågeställningarna när branschen samlades på Samtrafikens konferens för att diskutera lönsamheten inom kollektivtrafiken.

Publicerat den 03 oktober 2014 Läs mer

Pendlingsbara Sverige: Här kan man bo och pendla kollektivt

Stockholm är den mest pendlingsbara staden i Sverige. På andra och delad tredje plats kommer Uppsala respektive Göteborg och Linköping. Det framgår av en kartläggning av hur det går att pendla med kollektivtrafiken till 21 stora svenska städer som Samtrafiken har genomfört.

Publicerat den 30 september 2014 Läs mer

Frågan om att slå ihop X2AB och Samtrafiken utreds

En mindre grupp av Samtrafikens ägare utreder förutsättningarna för ett samgående mellan Samtrafiken och X2AB. I gruppen ingår Anders Lindström SL som sammankallande, Lars Backström, Västtrafik, Lars Bull, Värmlandstrafik, Carl-Johan Sjöberg, Jönköpings Länstrafik, Thomas Silbersky, SJ, Jan Bosaeus, Nobina, Lars Nordstrand, Keolis och Mats Gustafsson, Tågkompaniet.

Publicerat den 23 september 2014 Läs mer

Trafiklab på East Sweden Hack

Publicerat den 12 september 2014 Läs mer

De stora aktörerna samlades under styrgruppsworkshop för Nationell Realtid

Den 9e juni genomfördes en styrgruppsworkshop inom uppdraget Nationell Realtid. I workshopen deltog representanter från SLL. Skånetrafiken, Västtrafik, Trafikverket, SJ, Tågkompaniet, Veolia, Öresundståg och MÄLAB. Syftet med workshopen var att identifiera en gemensam uppdragsbeskrivning, ett övergripande syfte liksom kommande steg för det gränsöverskridande uppdraget.

Publicerat den 26 juni 2014 Läs mer

Optisk visering av Resplusbiljetter nu möjlig

Genom ett trepartssamarbete har Samtrafiken, Flygbussarna och Linkon nu tagit fram en säkrare lösning för validering av e-biljetter för Resplus. I sitt eget system använder Flygbussarna så kallade aztec-koder som innehåller information om biljetten. Den nya lösningen med aztec-koder på Resplus-biljetterna gör det nu möjligt för Flygbussarnas förare och värdar att läsa av biljetterna med sin skanningutrustning.

Publicerat den 24 juni 2014 Läs mer

Näringsdepartementets utredare fick goda råd av Trafiklab-användare

Vad krävs för att tredjepartutvecklare ska kunna utveckla framtidens appar för kollektivtrafiken? Hög kvalitet på data, standardiseringar och aggregeringstjänster. Det var några av svaren Näringsdepartementets utredare Åsa Vagland fick när hon igår träffade Trafiklabs användare. Träffen var ett steg i att samla input till Näringsdepartementets utredning om framtidens biljettsystem.

Publicerat den 17 juni 2014 Läs mer

Samtrafiken: Resplus ökar i maj - nära 300 000 resor

Under maj nådde resandet med kombinationsbiljetterna Resplus årets rekordnivå och ökade med hela 23 procent jämfört med januari. Maj har varit en mycket stark månad med mer resande än både december och april, två överlag intensiva resemånader tack vare julen respektive påsken. Det visar färsk statistik från Samtrafiken.

Publicerat den 12 juni 2014 Läs mer

Ny modell för samprissättning förenklar prissamarbetet för länsöverskridande trafik

Samtrafiken har tillsammans med Linkon utvecklat en ny prismodell för samprissättning inom Resplus. Tidigare har varje trafikföretag taxerats separat vid byten, vilket inneburit att resenärer fått betala dubbelt för de zoner som båda trafikföretagen kör igenom. Den nya prismodellen gör det nu möjligt för trafikbolagen att ha en genomgående taxering när trafiken går över länsgränser med byten mellan olika trafikföretag.

Publicerat den 21 maj 2014 Läs mer

Norrtåg AB nytt ägarföretag i Samtrafiken

Norrtåg AB blir nytt ägarföretag i Samtrafiken. I och med det ägs nu Samtrafiken av totalt 37 olika branschföretag.

Publicerat den 29 april 2014 Läs mer

Samtrafikens granskning av Länstrafiken i Örebros tillgänglighet gav många insikter

Hur anpassar man fysiska miljöer, information och bemötande så att alla kan och vill resa kollektivt? Frågorna kring tillgänglighet är ofta komplexa. Därför valde Länstrafiken i Örebro att vända sig till Samtrafiken för att kunna bilda sig en uppfattning kring hur de arbetar med tillgänglighetsfrågor. Samtrafiken har nu genomfört en omfattande genomlysning av Länstrafikens tillgänglighetsarbete och lämnat en slutrapport.

Publicerat den 24 april 2014 Läs mer

Nytt lagförslag kring tillgänglighet kan påverka kollektivtrafiken

Bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken kommer att tolkas som diskriminering i diskrimineringslagen. Det blir resultatet om den lagrådsremiss som regeringen lagt fram träder i kraft 1 januari 2015. Den nya lagen innebär i så fall att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att driva den bristande tillgänglighet som de drabbas av i sin vardag till domstol. Något som kan bli en viktig fråga för kollektivtrafikens aktörer framöver, menar Thomas Wilhelm, tjänsteansvarig tillgänglighet på Samtrafiken.

Publicerat den 24 april 2014 Läs mer

Fler och bättre datakällor viktigast när Trafiklabs användare utvecklar appar för kollektivtrafiken

Den 10:e april höll Trafiklab en meetup i Kollektivtrafikens hus, där plattformens användare själva var med och deltog. Under kvällen fick användarna ta del av den senaste informationen kring Trafiklab, lyssna till inspirationstalare och diskutera Trafiklab som plattform. På frågan om vad som krävs för att utveckla bättre applikationer var svaret tydligt: genom fler datakällor och bättre kvalitet på data.

Publicerat den 16 april 2014 Läs mer

Kloka beslut i fokus under Samtrafikens trafikledningskonferens

Vad krävs för att fatta bra beslut? Hur kan media och trafikföretag dra nytta av varandra? Hur kan framtidens trafikledningssystem se ut? Detta var några av de frågeställningar som togs upp när Samtrafiken hade bjudit in till trafikledningskonferens som pågick 12-13 mars.

Publicerat den 20 mars 2014 Läs mer

Kollektivtrafikens hus invigdes

I måndags 10 mars invigdes den nya kontors- och mötesplatsen för kollektivtrafikbranschen, Kollektivtrafikens hus under storslagna former. De nya lokalen, där Samtrafiken är största hyresgäst, invigdes av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och gäster från kollektivtrafikbranschen fanns på plats.

Publicerat den 11 mars 2014 Läs mer

MTR ny partner till Samtrafiken

Tågbolaget MTR har ingått partneravtal med Samtrafiken och blir därmed del av den största arenan för samverkan inom svensk kollektivtrafik. Det innebär bland annat att MTR:s tågresor Stockholm – Göteborg, som startar i augusti, kommer att säljas inom biljettsamarbetet Resplus.

Publicerat den 21 februari 2014 Läs mer

Framtiden för Stationsinfo.se är fortfarande osäker

Framtiden för portalen Stationsinfo.se, som Samtrafiken tidigare drivit med finansiellt stöd av ett flertal aktörer och under de senaste åren som ensam finansiär, är oviss. I dagsläget är Stationsinfo.se öppen mot resenärer men informationen på portalen uppdateras inte. En av anledningarna är att plattformen är gammal och det saknas finansiering för att utveckla en ny.

Publicerat den 20 februari 2014 Läs mer

Samverkan kring trafikplanering i fokus på Samtrafikens årliga planeringskonferens

Den 4-5 februari hölls Samtrafikens planeringskonferens och ett 50-tal deltagare som i huvudsak arbetar med trafikplanering fanns på plats. Fokus under konferensen låg på att skapa samverkan och förståelse kring trafikplanering. Dessutom fick deltagarna lyssna till externa föreläsare som Gunnar Alexandersson, järnvägsutredare och Karolina Isaksson, Senior Researcher vid VTI.

Publicerat den 11 februari 2014 Läs mer

Beslut om pilotprojekt väntar för Realtid i Samverkan

21 olika trafikföretag har under hösten och vintern deltagit i Samtrafiken och X2ABs gemensamma program Realtid i Samverkan. Detta för att undersöka behovet av information och tjänster som bygger på realtidsinformation. Fokus har hittills legat på dialog och samverkan. Framåt våren väntar nu beslut om att starta ett pilotprojekt.

Publicerat den 28 januari 2014 Läs mer

Samtrafiken på plats i Kollektivtrafikens hus

Nu är Kollektivtrafikens hus verklighet. I måndags 27 januari slogs portarna till Kollektivtrafikens hus upp och Samtrafiken blev den första av sju hyresgäster på plats.

Publicerat den 28 januari 2014 Läs mer

Resrobot.se vann hederspris på Internetworlds Topp100

Igår kväll, 23 januari, avgjordes sajten Internetworlds årliga och prestigefyllda tävling Topp100 för 18:e gången. Under kvällen korades Sveriges 100 bästa sajter under Topp100-galan på Nalen i Stockholm. Samtrafikens reseplanerartjänst resrobot.se vann ett av kvällens hederspriser.

Publicerat den 24 januari 2014 Läs mer

Samtrafiken deltar på open innovation-event

Igår kväll var Samtrafiken representerade som ett av sex företag på Crowdings event för open innovation och crowdsourcing i Stockholm. Under kvällen lanserade Samtrafiken en utmaning som de inbjudna fick bidra med innovativa lösningar till.

Publicerat den 15 januari 2014 Läs mer

Travelshop AB nytt partnerföretag till Samtrafiken

I början av januari blev Travelshop AB nytt partnerföretag till Samtrafiken. Företaget har ambitionen att vara länken mellan Skandinavien och Europa och driver bland annat en egen expressbusslinje mellan Malmö och Berlin tillsammans med Scandibuss AB.

Publicerat den 10 januari 2014 Läs mer

Resrobot nominerat till pris i Internetworlds Topp 100

Samtrafikens reseplanerartjänsten Resrobot har blivit nominerad till årets hederspris i webbtävlingen Topp100 2013. Internetworld står bakom Topp100, ett av årets viktigaste webbpriser, där de årligen utser Sveriges bästa sajter.

Publicerat den 09 januari 2014 Läs mer

Nya resevillkor för Resplus sedan 1 januari

Den 1 januari trädde de nya resevillkoren för Resplus i kraft. Syftet med de nya resevillkoren är att skapa gemensamma regler mellan samtliga trafikföretag gällande kombinationsresor.

Publicerat den 20 december 2013 Läs mer

Samtrafiken är miljöcertifierade

Publicerat den 16 december 2013 Läs mer

Samtrafiken ser över tillgänglighet för funktionsnedsatta i Örebro

Samtrafiken har av Länstrafiken Örebro fått uppdraget att se över tillgänglighetserbjudandet i kollektivtrafiken i Örebro län för personer med funktionsnedsättning. Genomlysningen är ett första steg i att ge Länstrafiken Örebro en uppfattning om vad i deras arbete med tillgänglighet som brister eller fungerar tillfredställande samt vilka områden de bör prioritera.

Publicerat den 03 december 2013 Läs mer

Ny struktur på Samtrafikens affärsavdelning

Efter vår senaste kundnöjdhetsundersökning insåg vi att vi behöver bli tydligare med vårt erbjudande samt utveckla vår relation till våra kunder. Som ett led i denna förändring har vi genomfört en omorganisation på vår affärsavdelning där vi infört nya roller som ska underlätta för dig som kund.

Publicerat den 11 november 2013 Läs mer

Designpris till Travelhack 2013

Webbplatsen för Travelhack 2013 har tilldelats Svenska Publishing-Priset i den digitala avdelningens kategori Ämnen. Förutom god grafisk form premierades ett tydligt och synligt budskap, ett informativt innehåll, en god målgruppsanpassning och en tydlig identitet.

Publicerat den 24 oktober 2013 Läs mer

Nu blir Kollektivtrafikens hus verklighet

Samtrafiken flyttar i februari in som en av de första hyresgästerna i Kollektivtrafikens hus, den nya mötes- och arbetsplatsen för kollektivtrafikens aktörer. Därmed blir en gammal och välkänd vision verklighet.

Publicerat den 20 september 2013 Läs mer

Så ska ska kollektivtrafiken in i framtiden

Mycket har gjorts för att öppna upp kollektivtrafikens datakällor för utvecklare med hjälp av api:er, men det återstår fortfarande flera stora utmaningar. Det säger Samtrafikens verksamhetsutvecklare Elias Arnestrand i en intervju med ComputerSweden.

Publicerat den 19 september 2013 Läs mer

Kick-off för Realtidsrådet

Tjugo representanter för trafikföretag, regionala kollektivtrafikmyndigheter, Trafikverket och IT-företag, samlades för förutsättningslösa diskussioner när Realtidsrådet startade 2013-08-27.

Publicerat den 27 augusti 2013 Läs mer

Tjänsten Stationsinfo släcks ner 31 december

Från och med 2013-12-31 stänger vi sidan stationsinfo.se och hänvisar därmed frågor gällande järnvägsstationen eller buss-, båt- och flygterminalen till respektive förvaltare.

Publicerat den 04 juli 2013 Läs mer

Från och med den 18 april 2013 stänger vi sidan resplus.se.

Här finner du all information om Resplus

Publicerat den 24 maj 2013 Läs mer

Travelhack 2013 utsedd till finalist i UITP iMove 2.0

Travelhack 2013 utsedd till finalist i UITP iMove 2.0

Publicerat den 06 maj 2013 Läs mer

24 timmar hackathon för Sveriges kollektivtrafik

Ny teknik möter vardag i kollektivtrafiken när årets upplaga av Travelhack går av stapeln på Färgfabriken i Stockholm den 16-17 mars. Under 24 timmar kommer utvecklare från hela landet tävla om vem som kan ta fram den bästa appen eller tjänsten för att främja resande med kollektivtrafiken. Tävlingen grundar sig på den befintliga utvecklarplattformen Trafiklab, som är ett samarbete mellan Samtrafiken, SL och Viktoria Swedish ICT

Publicerat den 15 januari 2013 Läs mer

Samtrafiken lanserar nationell ledsagningsportal

Idag lanserar Samtrafiken Ledsagningsportalen, ett system för nationell beställning och samordning av ledsagning för resenärer med funktionsnedsättningar. Den nya tjänsten förenklar beställningsprocessen och ger resenärerna bättre förutsättningar för att resa kollektivt. Ledsagningsportalen är ett samarbete mellan Samtrafiken och Jernhusen.

Publicerat den 02 december 2012 Läs mer

Samtrafiken och Svensk Kollektivtrafik gör gemensam sak på ITS-mässan

Samtrafiken och Svensk Kollektivtrafik gör gemensam sak på ITS-mässan

Publicerat den 31 oktober 2012 Läs mer

Framtidens resa - presentationer

Här kan du hitta presentationerna från konferensen "Framtidens resa"

Publicerat den 31 oktober 2012 Läs mer

Två nya APIer på Trafiklab

Nu släpps två nya APIer på Trafiklab

Publicerat den 25 oktober 2012 Läs mer

Kollektivtrafiklagen utökas att gälla även sjötrafik

Från första augusti omfattas även kollektivtrafik till sjöss av kollektivtrafiklagen.

Publicerat den 21 september 2012 Läs mer

Information om Ledsagningsportalen

För resenärer med funktionsnedsättningar finns det stora utmaningar att resa kollektivt. Det är en stressig miljö som kräver att alla funktioner och sinnen fungerar till fullo. En del klarar trots allt att resa på egen hand men många behöver lite extra hjälp, framförallt på stationer och på terminaler.

Publicerat den 21 september 2012 Läs mer

GTFS-filer publiceras på Trafiklab.se

Inom kort kommer planerad information (dvs tidtabeller och linjesträckningar) för kollektivtrafik i Sverige att tillgängliggöras genom så kallade GTFS-filer på Trafiklab.se. Detta är ett naturligt steg mot öppen och lättillgänglig information om kollektivtrafik i Sverige. Målet är att på sikt stimulera till nya och innovativa tjänster som stödjer utvecklingen mot ett ökat kollektivt resande.

Publicerat den 21 september 2012 Läs mer

Utgivning och tryck av Resplus Tågtider upphör

Från och med den 1 juli 2012 trycks inte publikationen Resplus Tågtider. Resenärer och trafikföretag finner alltid aktuella och uppdaterade linjetabeller för tåg på Resplus hemsida, www.resplus.se. Där finns också tillgång till tjänsten Resrobot för sökning av alla kollektiva resor från dörr till dörr i hela Sverige. Resrobot finns för gratis nerladdning på App Store och Android Market.

Publicerat den 21 september 2012 Läs mer

Samtrafiken vinnare av Guldlänken 2012

I hård konkurrens med tre andra finalister vann Samtrafikens tjänst Trafiklab tävlingen Guldlänken 2012. Trafiklab möjliggör enkel tillgång till trafikdata via öppna APIer. Syftet är att öka det kollektiva resandet genom utvecklandet av bättre resetjänster. Priset delades ut under konferensen Offentliga Rummet i Uppsala av IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Förutom ära och berömmelse omfattar priset även ett spridningsstöd värt 100 000 kronor.

Publicerat den 21 september 2012 Läs mer