Skip to main content

Ny lag om resenärers rättigheter påverkar kombinerade resor

Publicerat den 09 december 2015, kl 09:11

Den 9 december beslöt Riksdagen att den nya lagen Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer ska träda i kraft från och med den 1 april. Vi på Samtrafiken jobbar nu tillsammans med våra partnerföretag med frågor om hur lagen påverkar och ska hanteras för Resplus.

Vi arbetar både på kort och lång sikt. Den primära frågan är hur Resplusresenärer ska hanteras från och med den 1 april när lagen träder i kraft. Vi kommer också att starta ett projekt för att se över hur kombinerade resor ska erbjudas på längre sikt.

Samtrafiken kommer tillsammans med Svensk Kollektivtrafik att bjuda in våra partners och medlemsföretag till en workshop i slutet av januari. Syftet är att öka kunskapen genom att diskutera tolkning och goda exempel på hur de nya förutsättningarna kan hanteras

För mer information, kontakta Adam Laurell, adam.laurell@samtrafiken.se.