Skip to main content

Gemensamt system för Trafikantinformation

Samtrafiken samlar in och sammanställer trafikdata från Sveriges trafikföretag på uppdrag av Transportstyrelsen. Datan samlas i Riksdatabasen, som är grunden för flera av Samtrafikens tjänster.

Trafikdata levereras till och från Samtrafiken på ett överenskommet format, Transportformatet.

Hämta alltid senaste versionen här:

Riksdatabasen – hela Sveriges trafikinformation

I Riksdatabasen samlas hela Sveriges trafikinformation. Varje dag svarar databasen på omkring 400 000 frågor från trafikföretagens bokningssystem och reseplanerare.

Riksdatabasen innehåller mängder av trafikinformation om tåg, buss, spårvagn, tunnelbana, båt och flyg. Det möjliggör opartisk information till resenärerna om det bästa resealternativet i varje situation.

Riksdatabasen är grunden för flera av Samtrafikens tjänster, t.ex. Resrobot, och den öppna datan därifrån finns också att tillgå på Trafiklab.se, vår mötesplats för programutvecklare där de kan utveckla nya tjänster genom att få tillgång till så kallade API:er

Vill du leverera data till GTI, eller vill du ha en specialleverans av data? Kontakta Håkan Östlund enligt uppgifterna nedan.

Håkan Östlund

Key Account Manager
070-762 38 39 Skicka e-post