Skip to main content

Ledsagningsportalen

För resenärer med funktionsnedsättningar finns det stora utmaningar att resa kollektivt. Det är en stressig miljö som kräver att alla funktioner och sinnen fungerar till fullo. En del klarar trots allt att resa på egen hand men många behöver lite extra hjälp på stationer, på terminaler och ombord på fordonen.

Ledsagningsportalen är både ett beställningssystem som operatörer kan använda för att beställa ledsagning till en viss tid och plats, och ett resurshanteringssystem som gör det enklare att avropa ledsagare. Systemet är kopplat till Linkonline, gränssnittet till Sveriges största resebokningssystem. Detta gör att beställningsprocessen blir snabbare, enklare och kvalitetssäkrad.

Med Samtrafikens trafikdata har vi byggt en funktion där en bokad resa med hjälp av ledsagningen kan kopplas ihop med lokala och regionala resor utan förbokning. Detta ökar rörligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Vår partner Jernhusen har upphandlat utförande av ledsagning på 125 stationer runtom i Sverige. Detta ger en stabil grund för ett stort och brett nätverk av ledsagare som tryggar resan även för fjärresenärer. I upphandlingen ingår även en övervakningsfunktion som hjälper resenären om något oförutsett inträffar.

På lokal och regional nivå kan trafikföretag avropa redan upphandlade resurser eller egna anställda, och med koppling till Jernhusens ledsagare går det att erbjuda en resa över regiongränserna med ledsagning beställd.

Här kan du se en film om hur ledsagning fungerar.

Läs mer om Jernhusens ledsagarservice på www.stationsledsagning.se

Zizi Krantz

Marknadschef
070-661 87 05 Skicka e-post