Skip to main content

Sveriges största biljettsamarbete

En biljett för Sveriges alla resor. Så kan man snabbt sammanfatta Resplus, ett unikt samarbete mellan Sveriges trafikföretag, som binder ihop mer än 3 500 orter.

Samarbetet består framför allt av ett gemensamt regelverk och försäljningsnätverk för biljetter som kombinerar flera företag eller färdmedel.
För trafikföretag innebär det en nationell försäljningskanal för deras biljetter, men också möjligheter att samordna och samverka kring trafiken.

För den enskilde resenären innebär Resplus en Kom fram-garanti, som gör resan betydligt enklare om trafikstörningar uppstår.
Utvecklingen av Resplus har gått starkt framåt de senaste åren, både i termer av ökad försäljning och nya fördelar för både trafikföretag och resenärer. Och det kommer att fortsätta.
Genom att föra samman Resplussamarbetet med öppen data, och med tjänster som Trafikledningssamverkan eller Ledsagningsportalen, finns stora möjligheter att göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

Enklare och smartare samverkan mellan företagen. Tryggare resor för resenären.
Det är Sveriges största biljettsamarbete.