Skip to main content

Information om ändring av regler för återbetalning av Resplusbiljett

Lördagen den 7 mars genomförde Samtrafiken en förändring i bokningssystemet avseende återbetalningsregler för Resplusresor som säljs via webbkanaler som sj.se, bokaresa.se, oresundstag.se med flera.

Resplusresor som tidigare har haft samma återbetalningsvillkor kommer fr o m detta datum att kunna ha olika återbetalningsvillkor på olika delsträckor. Samtrafiken och trafikföretagen arbetar med att se över återbetalningsreglerna och nya lösningar för hur dessa kan hanteras i olika säljkanaler.

Om du har köpt en Resplusbiljett och har frågor kring villkoren ska du vända dig till din återförsäljare.

Hela din resa på en biljett

Resplus är ett biljett- och resesamarbete som binder ihop Sveriges kollektivtrafik. Det är möjligt tack vare en unik samverkan mellan så gott som alla Sveriges trafikföretag, som tillsammans jobbar för att göra resan så enkel och smidig som möjligt för dig som resenär.

Med Resplus får du hela resan på en biljett, oavsett vilka delsträckor som ingår. På en och samma biljett kombineras enkelt fjärrtåg, regionaltåg, lokal- och pendeltåg, expressbussar, regionalbussar, stads- och lokalbussar, tunnelbana, spårvagn och färjor. Oavsett vilka delsträckor som ingår kommer du ända fram till slutmålet för din resa.

Ett enklare sätt att resa

Tanken med Resplus är att du som resenär ska få en enkel och trygg resa – hela vägen. Det innebär att trafiken samplaneras så att du som resenär ska få korta gångavstånd och lagom långa bytestider vid byten mellan tåg, buss och båt. Det innebär också att du genom ett samtal, en tidtabell eller en internetsökning får rätt information om hela resan, och alla byten. 

När du har en biljett som kombinerar flera färdsätt eller trafikföretag – alltså en Resplusbiljett – får du dessutom en Kom fram-garanti, där trafikföretagen gemensamt garanterar att du kommer till din slutdestination, även om trafikstörningar uppstår.

På de här sidorna kan du läsa mer om var du köper din Resplusbiljett, och vilka villkor och fördelar det innebär.