Skip to main content

Resevillkor

Vid köp av en Resplusresa har du en Kom-fram-garanti som innebär att vi tar ett gemensamt ansvar för att hjälpa dig som resenär fram till din slutdestination och ge dig den information som du har rätt till. Syftet är att göra det enklare och tryggare för dig som resenär.

En Resplusresa är en kombinerad resa mellan två eller flera trafikföretag där det har utfärdats en biljett med beteckningen Resplus. Vid köp av en Resplusresa har du de rättigheter och skyldigheter som framgår av respektive Resplusföretags egna resevillkor för sin delsträcka. Utöver detta har du en Kom-fram-garanti som innebär att trafikföretag som ingår i Resplussamarbetet tar ett gemensamt ansvar för att hjälpa dig som resenär att komma fram till din slutdestination.

Vid frågor kring din Resplusresa

Om du har frågor kring ditt köp eller bokning hänvisar vi till den återförsäljare som sålt din biljett. Om du har frågor om förseningar och reklamationer vänder du dig till aktuellt trafikföretag.