Tågtidtabeller

Nedan finner du tågtidtabeller som du kan ladda ned och skriva ut för personligt bruk. Reproduktion av text och tabeller tillåts endast efter Samtrafikens medgivande.

Observera att i Samtrafikens linjetidtabeller återfinns de företag som är med i Resplus-samarbetet. För information om all kollektivtrafik, sammanställt på uppdrag av Transportstyrelsen, hänvisar vi till Resrobot.

Tidtabellerna uppdateras löpande under tidtabellsåret.