Skip to main content

Tågtidtabeller

Nedan finner du tågtidtabeller som du kan ladda ned och skriva ut för personligt bruk. Reproduktion av text och tabeller tillåts endast efter Samtrafikens medgivande.

Observera att i Samtrafikens linjetidtabeller återfinns de företag som är med i Resplus-samarbetet. För information om all kollektivtrafik, sammanställd på uppdrag av Transportstyrelsen, hänvisar vi till Resrobot.

Tidtabellerna uppdateras löpande under tidtabellsåret.