Skip to main content

Utveckling genom samverkan

Samtrafiken driver utvecklingsprojekt i samverkan med branschens aktörer, som bidrar till en snabbare utveckling av kollektivtrafiken än vad som annars vore möjligt. Resultaten i form av nya tjänster ska tillföra värde för resenären och samhället och kunna nyttjas av alla aktörer i branschen.

Syftet med vår samverkan är att bedriva branschgemensam utveckling av produkter och tjänster som våra ägare och branschen anser vara strategiskt viktiga för att öka kollektivtrafikens attraktivitet, intäkter och kostnadseffektivitet. På så sätt kan resande och kollektivtrafikens marknadsandel öka och det skapas mervärde för branschen och samhället utöver vad som är möjligt för varje aktör att uppnå på egen hand.

För mer information, kontakta Marcus Weiland.

 

Marcus Weiland

Utvecklingschef
070-762 38 66 Skicka e-post